Byta ytterdörr

I den här guiden finns tips och råd för dig som ska byta ytterdörr. Vi går igenom hela processen från demontering av den befintliga ytterdörren för att sedan montera den nya. Med rätt information och kunskap blir dörrbytet enklare och mindre tidskrävande. Om du bor i bostadsrätt bör du först kontakta föreningens styrelse eftersom ytterdörrar ofta är föreningens ansvar.

Rivning

För att byta ytterdörr behöver den gamla dörren tas bort. Om den befintliga dörren ska återanvändas eller säljas bör man vara mycket försiktig när den monteras ner. Finns inte det behovet går det att vara betydligt mer ”hårdhänt” vilket även gör att rivningen går snabbare.

 • Lyft bort dörrbladet från karmen

Detta brukar vara relativt enkelt. Är det en större eller tyngre dörr kan det vara en fördel att vara två då den behöver lyfta rakt upp.

 • Ta bort dörrfodret

Enklast är att använda en kofot. För att skydda den vägg (eller det foder) som kofoten bänds mot är det bra att lägga mellan någon träskiva. I annat fall är det lätt att det skapas bändmärken.

Finns det spikar som dörren är fastsatt med behöver dessa antingen tas ur eller sågas av. Om de inte lätt går att dra ut kan ett sågblad föras inom mellan karmen och väggen. Genom att såga av spikarna på ”mitten” kommer allt att kunna lossas.

Är det däremot skruv som håller fast den är det enklare att lossa dörren genom att skruva upp dessa. I många fall sitter det små plastpluttar på dess skruvhuvuden men dessa är lätta att pillra av.

Så länge som karmen är fastsatt med skruv är det relativt enkelt att få bort den genom att skruva ur dessa skruvar. Är det däremot spik blir arbetet svårare. Dörrfodret lossas i sådant fall först varefter sidokarmarna får sågas itu. Efter att du sågat av dessa brukar det vara relativt lätt att bända bort dem.

Låga priser

Ytterdörrar fr. ca 4990 kr
Fri frakt
Snabb leverans

Egen tillverkning

Kampanjer fr. ca 5990 kr
Visningsbutiker
Fri frakt

Montering av ny ytterdörr

Byta ytterdörr

Vid montering av ytterdörr bör man ha kilar, hammare, skruvmejsel, vinkelhake, vattenpass, karmskruv (eller spik) samt måttstock. Om du installerar en säkerhetsdörr är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just din dörrmodell. Beroende på dörrens säkerhetsklassning kan det finnas regler och föreskrifter att ta hänsyn till.

 • Rätt storlek på öppningen

Första steget är att se till att dörröppningen har rätt storlek. Den bör vara minst ca 10mm höge och 20mm bredare än själva karmen. Här finns däremot några olika åsikter. Enligt vissa bör öppningen vara sammanlagt vara 30mm bredare och 15 mm högre än dörrkarmen.

Orsaken är det ska vara en större öppning är att kilar ska kunna föras in i denna springa för att justera karmen. Genom att det inte är mer än en dryg centimeter är det sedan lätt att täta igen springan när dörren sitter på plats.

Se även till att underlaget för tröskeln är plant och rent. Använd vattenpass och vid behov jämna ut underlaget.

 • Rätt monteringsmaterial

Montering kan ske med spik eller skruv. Med tanke på att det är lättare att ändra felaktigheter och även riva så länge som skruv används finns flera fördelar att använda skruv mot att använda spik. Använd då speciell karmskruv. Vilken längd som skruv eller spik behöver vara är beroende främst på vilket avstånd som är mellan karmen och väggen.

Kontrollera alltid vilket material som väggen är i som karmen ska fästas i. Är det exempelvis betong behövs plugg.

 • Ta bort dörrblad

För enklast montering sker montering av dörrkarm utan att dörrbladet sitter i. Ta därför bort dörrbladet.

 • Placera karmen

Efter att dörröppningen eventuellt har justerats kan karmen placeras i öppningen. Ta sedan kilar och lägg några av dem under karmen. Var noga med att den står i våg och att den passar mot befintlig tröskel. Använd kilar för att kila fast karmen. Sätt gärna kilarna nära där kommande karmskruvar kommer att skruvas. I detta läge är det mycket noga att karmen kommer i lod. Använd vattenpass och mät ofta.

En fördel är att alltid jobba med ”parvisa kilar”. Med det menas att det alltid sätts två kilar även om det endast behövs en för att hålla karmen på plats. När sedan skruvning sker är det betydligt säkrare att karmen inte dras snett om skruvning sker mellan två kilar. Utöver det blir det mycket lättare att justera ytterdörrens läge under montering. Sätt den ena kilen från ena sidan och den andra från den andra sidan. Även detta för att skapa tydligare stabilitet.

 • Fäste

Det finns en fördel att först fästa den sidan som har gångjärnet. Därmed kan dörrbladet hängas på karmen för en snabb kontroll om den behöver justeras eller inte. I vissa fall finns inte färdiga hål för karmskruvarna. Borra i så fall hålen där skruvarna ska sitta istället för att skruva rakt igenom. I vissa fall går det att göra det mer estetiskt snyggt genom att dessa hål läggs i falsen. Oavsett är det viktigaste att det är ett fast material som skruvarna (eller spikarna) fästes i.

Fäst sedan karmen nere och uppe och därefter på karmsidan. Om det inte är kilar där skruvarna ska fästas så placera kilar där för att minimera att skruvarna drar karmen snett.

Därefter fästes den på låssidan. I det fall som karmen är mer än 1200mm bred bör man även fästa karmen på mitten upptill.

Utöver att använda vattenpass för att se att monteringen blir rak bör man även ta ett diagonalmått. Mät från övre höger hörn ner till nedre vänster hörn. Detta mått ska bli exakt samma som från övre vänster hörn till högre nedre.

 • Dörrbladet

Nu kan dörrbladet hängas på och dörren testats för att se om allt sitter korrekt. Det man kan titta på är främst:

 • Gör dörren lätt att öppna och stänga?
 • Är springan dörrblad/karm maximalt 3mm samt lika stor runt hela dörrbladet?
 • Är springan mot tröskeln lagom?
 • Glider den igen/Öppnar den sig automatisk på grund av lutning? I så fall behöver justeringar göras.
 • Går det lätt att använda eventuellt lås?

I videoklippet får du tips vid monteringen:

”FixarTV” på Youtube

Drev och isolering

Om några kilar sticker ut kapas dessa av så att de är i nivå med dörrkarmen. Springan ska sedan tätas med passande drevmaterial som enkelt placeras med hjälp av en vinkelhake.

Ett vanligt fel många gör är att man packar drevet för hårt i tron att det ska bli ”exakt tätt”. För hård packning kan leda till att dörrkarmen bågnar på längre sikt. För lös packning resulterar däremot i springor som släpper igenom luft och försämrar isoleringen betydligt. Kontrollera om det finns några speciella krav på din ytterdörr, till exempel behöver en brandklassad dörr ha ett drev som är brandhärdigt och kan stå emot höga temperaturer.

Specifika krav ställs också på ljudisolerade dörrar samt dörrar vars uppgift är att isolera mot kyla. Enligt konsumentverket är träfiber ett av de bästa alternativen vid ljudisolering. För klimatsmarta lösningar, till exempel isolering mot kyla rekommenderas så kallad cellplast som bland annat används i tak, väggar och dörrar. Dörrens isoleringsförmåga kan enkelt kontrolleras med hjälp av u-värde som beskriver materialets förmåga att leda värme.

Ytterdörrar
Logo